LEGAL

Phoenix Trade Slovakia s.r.o.
Mlynica 158 , Slovakia
VAT: SK2120475841 | Reg Nr. 50 800 558

OFFICE

Námestie svätého Egídia 44
Poprad 058 01,  Slovakia

WAREHOUSE

Námestie svätého Egídia 44
Poprad 058 01,  Slovakia

BANK ACCOUNT SLSP

Slovenská Sporiteľna a.s.
SK290900 0000 0051 4476 5603
GIBASKBX

CORESPONDENCE

Námestie svätého Egídia 44
Poprad 058 01,  Slovakia

BANK ACCOUNT VUB

Všeobecná úverová banka a.s.
SK83 0200 0000 0040 3715 1257
SUBASKBX

EMAIL

PHONE

SKYPE

info@pxt.sk

Send Us A Quick Email